۲ سال پیش

فال عطسه سه شنبه

فال عطسه سه شنبه

فال عطسه شب و روز سه شنبه بر اساس ساعت

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ یک خیال
۷-۸ مواظب دوستانت باش
۸-۹ دررویایی هستی ولی نمیدانی
۹-۱۰ خوابهایت به حقیقت می پیوندد
۱۰-۱۱ با او رابطه برقرار میکنی
۱۱-۱۲ از خوابی وحشت داری
۱۲-۱۳ غمگینی
۱۳-۱۴ بیش از حد کنجکاوی
۱۴-۱۵ فامیل میشوید
۱۵-۱۶ به زیبائیت نناز
۱۶-۱۷ به فکر آرزوهای گذشته ات باش
۱۷-۱۸ دیدار با کسی که دوستش داری
۱۸-۱۹ نامه ای دریافت میکنی
۱۹-۲۰ منتظری
۲۰-۲۱ به فکر فردا باش
۲۱-۲۲ مضطربی
۲۲-۲۳ کسی راجع به تو حرف می زند
۲۳-۲۴ به فکرت می رسد

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید